Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАБО.COM

 

 Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате нашият уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 


 "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД е дружество регистрирано по ТЗ с адрес с за контакти: гр. Варна, ул. Ген. Столипин 7, ЕИК 203649444, телефон 0988 37 96 22, имейл адрес [email protected] .


 Настоящият документ представлява  Общите условия на договор за продажба между  "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД (наричан по-долу „ГРАБО.COM“ или „търговецът“) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ГРАБО.COM и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД (наричани за краткост Услуги). Потребител е всяко лице посетител на Сайта регистрирал се и съгласил се с „Общите условия“.


 Със съгласяването с „Общите условия“ Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

 

1.     Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че ГРАБО.COM не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

1.1 Поради голямото текучество на продукти е възможно да има разминаване в наличността на сайта и реалната такава. При поръчани продукти с изчерпана наличност уведомяваме клиентът и останалата част от поръчката се изпраща при негово съгласие. С приемането на настоящите условия, клиентът приема възможността за разминаване в наличностите и съответно търговецът не неюоси отговорност за пропуснати ползи, заради неналични продути.

2.За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ГРАБО.COM само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта

Потребителят се съгласява: 

2.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Потребителски данни); 

2.2. да внася при нужда промени в тези Потребителски данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ГРАБО.COM има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3. Защита на личните данни. 
Kонфиденциална политика на ГРАБО.COM 

Сайта НЕ ИЗИСКВА въвеждането на каквито и да е лични данни, а единствено имена, адрес за доставка, телефон за контакт и електронна поща(имейл адрес). Потребителят има право на достъп до собствените си Потребителски данни, които е въвел или са станали достояние на ГРАБО.COM при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Потребителски данни. 

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Потребителски данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ГРАБО.COM по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ГРАБО.COM.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Потребителски данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от ГРАБО.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД. 

ГРАБО.COM изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Потребителски данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

ГРАБО.COM си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 


4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на ГРАБО.COM, след като извърши процеса на регистрация. 

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно ГРАБО.COM за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

В случай на загубване/забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя,ГРАБО.COM автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

ГРАБО.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на ГРАБО.COM, за да: 

5.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 

5.2. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. 

5.3. причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 

5.4. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на ГРАБО.COM, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 

5.5. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 

5.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 

5.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 

5.8. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 

5.9. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 

5.10. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време; 

5.11. да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; 

5.12. да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони; 

5.13. да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 

5.14. да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. 

ГРАБО.COM си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. 

ГРАБО.COM си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания. 


6. Авторски права и ограничения свързани с тях 

ГРАБО.COM дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на ГРАБО.COM или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 

ГРАБО.COM си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между ГРАБО.COM и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ГРАБО.COM не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/ дистрибутора на стоката. 

Всички предлагани от ГРАБО.COM стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на ГРАБО.COM и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. 


7. Препратки от и към ГРАБО.COM 

Собствениците на сайтове и страници извън ГРАБО.COM имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на ГРАБО.COM при следните условия: 

7.1. препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 

7.2. не трябва да отваря страницата от ГРАБО.COM в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на ГРАБО.COM; 

7.3. не трябва да посочва явно или неявно, че ГРАБО.COM препоръчва него и/или продуктите му; 

7.4. не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на ГРАБО.COM; 

Със създаването на препратка към ГРАБО.COM собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на ГРАБО.COM; 

Собствениците на сайтове и страници извън ГРАБО.COM нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание. 

Предоставените препратки на Сайта на ГРАБО.COM към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ГРАБО.COM и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

ГРАБО.COM не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин ГРАБО.COM по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя. 


8. Представяни стоки и услуги на Сайта 

8.1 В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. ГРАБО.COM не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока ГРАБО.COM не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им. 

8.2  Стоки, в описанието, на които е посочено: "Различни цветове" и/или "Различни модели" и не е посочена възможност за избор се изпращат на СЛУЧАЕН ПРИНЦИП!  - при направена поръчка на стока от Сайта клиентът се съгласява с това условие. Клиентът може да посочи в поле "коментар" при поръчката си ако предпочита определен цвят или модел и ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ търговецът ще се съобрази. 

ГРАБО.COM си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 

в) Самата стока е носител на информация на Английски език; 

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 

ГРАБО.COM има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ГРАБО.COM не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 


9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в ГРАБО.COM 

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от ГРАБО.COM. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. 

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с ГРАБО.COM, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: 

а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; 

б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка; 

ГРАБО.COM има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ГРАБО.COM има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. 


10. Доставка на закупени стоки 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. ГРАБО.COM си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. 

ГРАБО.COM си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. 

При поръчки на стойност над 200,00 лв. доставката е безплатна при плащане по банков път и се начислява на ръка, т.е. не се начислява автоматично при поръчката.


11. Плащане на закупени стоки и услуги 

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ГРАБО.COM или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки ГРАБО.COM се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги ГРАБО.COM автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ГРАБО.COM и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки ГРАБО.COM се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги ГРАБО.COM автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 

  При установяване на някакви нарушения във външния вид на стоката, трябва да се обърнете към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка.

 В случай, че не отворите пратката веднага и не отчетете щетата - ГРАБО.COM не поема ангажимент за подмяна на увреденият артикул/и.

 

12. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.  Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. 

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ГРАБО.COM Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ГРАБО.COM. 

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, ГРАБО.COM възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 5 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 

В случай, че потребителят се откаже от поръчката си след изпращането й от офиса на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД - то той следва да заплати таксата за транспорт, съответно и за двете посоки ( за изпращането и за връщането на пратката в офиса на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД).


13. Други

ГРАБО.COM има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 

ГРАБО.COM си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ГРАБО.COM е свързан с тази мрежа, ГРАБО.COM не гарантира, че потокът информация към и от ГРАБО.COM няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат. 
При използване услугите на ГРАБО.COM потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА САЙТА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 


Всички въведени данни са конфиденциални и служат само за получаване на закупени стоки и издаване на документи. Те не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод. 

Използваните в " ГРАБО.COM Един по-добър сайт " текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация представена в този сайт без изричното писмено съгласие на ГРАБО.COM се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията".

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, ГРАБО.COM уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. 

Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Всички неупоменати в този договор условия  се доуреждат с разпоредбите на действащото българско законодателство.